Arbejdsgruppen om DXA-kalibrering

I 2018 udgav Sundhedsstyrelsen ”En afdækning af den samlede indsats mod osteoporose”, der påpegede en række områder, hvor indsatsen mod osteoporose i Danmark kunne forbedres. I regi af Videnscenter for Knoglesundhed ved Sjællands Universitetshospital, Køge samledes en ekspertgruppe efterfølgende for at konkretisere indsatsområderne i en hvidbog (Afrapportering_ekspertm_de_om_Osteoporose_finale_version_2.pdf (videnscenterforknoglesundhed.dk)). Et af indsatsområderne er kvalitetssikring af DXA-scannere i stil med det, man kender fra laboratorieanalyser, så man sikrer korrekt og ensartet diagnostik landet over. Dansk Knogleselskab (DKS) har derfor nedsat en arbejdsgruppe med bidrag fra Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Dansk Reumatologisk Selskab, Dans Endokrinologisk Selskab, Dansk Radiologisk Selskab og Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren (DEKS) med henblik på at varetage denne opgave.

Indledningsvis er det planlagt at lave en række testscanninger landet over for dels at få en idé om omfanget af nuværende uoverensstemmelser mellem scannere og dels for at undersøge anvendeligheden af det såkaldte eurofantom som kalibrator og harmonsieringsredskab.

Medlemmer

 • Torben Harsløf, endokrinolog
 • Mette Hitz, endokrinolog
 • Pernille Hermann, endokrinolog
 • Lars Folkestad, endokrinolog
 • Søren Hess, nuklearmediciner
 • Ole Rintek Madsen, reumatolog
 • Philip Hansen, radiolog
 • Morten Pederen, DEKS
 • Nanna Larsen, DEKS
Medlemmer
 • Torben Harsløf, endokrinolog
 • Bente Langdahl, endokrinolog
 • Ole Rintek Madsen, reumatolog
 • Susan Christensen, reumatolog
 • Johan Ludvig Reventlow, almen Mediciner
 • Rikke Rousing, rygkirurg
 • Mikkel Andersen, rygkirurg
 • Emil Andonov, radiolog
 • Daniel Tolnai, radiolog

Arbejdsgruppe om perkutan vertebroplastik

DKS har nedsat en arbejdsgruppe, der kan kigge på dansk praksis for brug af perkutan vertebroplastik ved behandling af osteoporotiske vertebrale sammenfald. Indikationen for denne behandling er smerter, men det vil langtfra være alle patienter med smerter, der har glæde af behandlingen. Det er endvidere DKSs indtryk, at der er en vis forskel på, hvorledes indikationen for behandlingen stilles på tværs af landet, og indikationerne for behandlingen bygger flere steder på en MTV fra Sundhedsstyrelsen fra 2004. Siden er der dog kommet nye studier, en Cochrane analyse og andre meta-analyser. Vi mener derfor, at man bør se på området igen, så patienterne landet over kan få en ensartet og korrekt behandling.

DKS har derfor nedsat en arbejdsgruppe med bidrag fra almen medicinere, geriatere, reumatologer, endokrinologer, radiologer og rygkirurger. Arbejdsgruppen har indstillet til Behandlingsrådet at emnet tages op dér.

Arbejdsgruppe om beskrivelse af vertebrale frakturer

Dansk Knogleselskab  har nedsat en  arbejdsgruppe om beskrivelse af vertebrale frakturer på tværs af Dansk Knogleselskab (DKS), Dansk Radiologisk Selskab (DSR) og Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin (DSKFNM).

Dette kommer sig af at SST’s afdækning af osteoporose samt rapporten fra Videnscenter for Knoglesundhed er det påpeget, at der er behov for en mere målrettet indsats i forbindelse med at beskrive sammenfald på diverse billeddiagnostiske undersøgelser. Dvs. at tilfældig fundne vertebrale frakturer ikke altid identificeres og afrapporteres. 

Vi håber således, at vi kan etablere en fælles arbejdsgruppe, der kan komme med et forslag til fremtidige retningslinjer.

Medlemmer

 • Jakob Starup Linde, DKS
 • Jane Dahl Andersen, DKS
 • Michael Kriegbaum Skjødt, DKS
 • Pia Eiken, DKS
 • Bo Abrahamsen, DKS
 • Anne Duer, DRS
 • Christoph Felix Müller, DRS
 • Marine Davtyan, DRS
 • Zoreh Rasti, DRS
 • Bo Zerahn, DSKFNM
 • Bent Kristensen, DSKFNM