"Osteoporosis and other metabolic bone diseases” i Oxford.

Dansk Knoglemedicinsk Selskab (DKMS) støtter medlemmers deltagelse i kursusaktivitet, herunder nedenfor nævnte. DKMS støtter udgifter til transport, ophold og kursusgebyr med op til 5000 kr. Personer, som ønsker at komme i betragtning til et af kurserne, bedes fremsende en motiveret ansøgning på maks. ½ side til bestyrelsen (mail: kontakt@danskknogleselskab.dk). Prioriteringen af støtte vurderes efter relevans for ansøger. Såfremt DKMS modtager flere ansøgninger om kursusdeltagelse end selskabet tilbyder at sponsere, vil bestyrelsen prioritere yngre personers deltagelse, ansøgere bedes påføre alder i ansøgningen. Ansøgningsfrist til DKMS: se det enkelte kursus. Ved opnået støtte refunderer DKMS udgifter ved fremsendelse af regnskab og bilag til bestyrelsen.