Kære medlem af Dansk Knogleselskab, DKS uddeler fem legater på op til 5000 kr. til deltagelse i kurser eller kongresser inden for det calciummetaboliske område i løbet af 2024. Eksempler på kvalificerende arrangementer inkluderer:

  • BRS Clinical Training Course in Osteoporosis and other Metabolic Bone Diseases i Oxford d 25. til 27. marts 2024
  • ECTS-kongressen i Marseille d. 24. til 28. maj 2024
  • ASBMR-kongressen i Toronto d. 27. til 30. september 2024

Hvis du er medlem af DKS og ønsker at ansøge om et legat, skal du sende en motiveret ansøgning på maksimalt en halv side til bestyrelsen (alin@dadlnet.dk) senest d. 29. februar 2024.

Medtag dit DKS-medlemsnummer i ansøgningen. 

Støtteprioriteringen vil blive vurderet ud fra relevans for ansøgeren. I tilfælde af flere ansøgninger der vurderes at være ligeværdige, vil bestyrelsen prioritere dem, der er tidligt i deres akademiske karriere. Ansøgningsresultater forventes meddelt umiddelbart efter Danish Bone Research Workshop marts 2024. Støttemodtagerne forventes at præsentere deres læringsresultater fra kurset på et kommende DKS-medlemsmøde.  Ved opnået støtte refunderer DKS udgifter ved fremsendelse af regnskab og bilag til bestyrelsen (kent.soee@rsyd.dk). 

Leave a Reply