Jeg er ph.d.-studerende ved Syddansk Universitet/Odense Universitetshospital, og de sidste knap tre år har jeg arbejdet på et projekt, som undersøger hvorfor den kortikale knogle bliver tyndere og mere porøs med alderen. I maj deltog jeg i en kongres, som European Calcified Tissue Society (ECTS) holdt i Helsinki. Knogleforskere fra hele verden deltog og medbragte deres nyeste resultater, så der var rig mulighed for både at møde nye mennesker og høre en masse spændende nyheder inden for mit fag.

På kongressen blev jeg opdateret inden for både kliniske og ikke-kliniske studier. Knogleområdet er stort, og det var virkelig spændende at høre om sygdomme og behandlinger, jeg ikke kendte i forvejen. Derudover var der også ny forskning om PTH, som jeg også arbejder med, og det er jo altid godt at høre om noget, jeg kan inddrage i mit eget projekt. Ud over foredrag havde mange af deltagerne medbragt postere, som jeg kunne gå rundt ved og spørge ind til.

Jeg havde også selv indsendt et abstract, og jeg blev udvalgt til at holde en præsentation. På kongressen blev mit abstract også fremhævet som et, man ikke måtte gå glip af at høre om – det gav lige lidt boost til selvtilliden. Mit foredrag gik også godt, og det var en stor oplevelse at tale til så mange mennesker.

På grund a coronapandemien har jeg ikke haft mulighed for at komme til udlandet i forbindelse med min ph.d. Det har derfor været godt at komme på kongres, så jeg fik mulighed for både at prøve at rejse i arbejdssammenhæng og at møde mennesker fra andre lande. Jeg har dog også haft glæde af at møde andre danskere end dem, jeg arbejder sammen med til hverdag. Jeg er jo snart færdig, og kongressen gav mig nogle idéer til hvor jeg kan søge arbejde, når jeg har afleveret min afhandling.

Der er derfor mange årsager til, at jeg er glad for at have deltaget i kongressen. Jeg er taknemmelig for at Dansk Knogleselskab ville være med til at støtte en motiveret forskeraspirant.

Leave a Reply