Tusind tak til Dansk Knogleselskab for at have støttet min deltagelse i ISBM 2022, som har været den første fysiske internationale konference, som jeg har været så heldig at deltage i. Konferencen fandt sted i Odense og gav en bred indsigt i knoglebiologi, hvor vi fik hørt om alt lige fra hvordan knoglerne påvirkes mekanisk til de molekylære mekanismer bag knogleremodelleringen. Personligt fik jeg lov til at præsentere en oral præsentation og en poster, der omhandlede knoglerne i det indre øre, som normalt er beskyttede mod knogle-nedbrydning og -opbygning. ISBM har været en super oplevelse, hvor jeg har netværket med en del forskere, som allerede har sat gang i nye samarbejdsprojekter, som jeg ser frem til at arbejde videre på i fremtiden.  Jeg vil helt klart anbefale alle i knoglefeltet at deltage i de kommende ISBM konferencer, da det har været en særdeles god konference, med dygtige og ikke mindst søde mennesker fra start til slut.

Leave a Reply