Tusind tak til Dansk Knogleselskab for den flotte præmie (5000 kr til deltagelse i ISBM 2022) for en af årets young scientist award til Danish Bone Research Workshop på Sandbjerg Gods i marts 2022. Jeg glæder mig rigtig meget til at deltage i ISBM i Odense i juli 2022 sammen med en masse andre knogle-forskere fra hele verdenen. Det er virkelig fantastisk at komme ud til fysiske arrangementer igen, det har jeg savnet under corona-nedlukningen de sidste to år. Danish Bone Research Workshop var det første fysiske knogle-forskningsmøde jeg har været til i to år og det var fantastisk at møde folk ansigt til ansigt. Jeg var særligt glad for præ-mødet for yngre forskere. Ud over at lære lidt mere om projektledelse, sørgede præ-mødet for at jeg fik mødt en masse andre phd-studerende fra andre grupper og universiteter. Det har der ikke været meget mulighed for ind til nu og det var virkelig inspirerende at høre om andres projekter og oplevelser med at være phd-studerende. Jeg fik også mulighed for at præsentere de første resultater fra min PhD. Her har jeg undersøgt forekomsten af hhv. remodelerings-baseret, modelerings-baseret og overflow remodelerings-baseret knogleformation hos patienter, som har modtaget behandling med PTH i 6 måneder og 30 måneder og sammenlignet med patienter, som har modtaget placebo i samme perioder. Mine resultater viste, at PTH stimuleret til øgning af alle 3 typer knogleformation efter 6 måneders behandling og at knogleformationen normaliseres efter 30 måneders behandling. Jeg håber på, at jeg kan nå at få flere resultater med til ISBM i juli 2022.

Leave a Reply