Dansk Knogle Selskab (DKS) stiller i 2020  i alt 4 stipendier á 5000Kr til rådighed for medlemmers deltagelse i Bone Research Society’s Clinical Training Course (2 stk.) og ECTS Ph.d. Training Course (2 stk.). DKS støtter udgifter til transport, ophold og kursusgebyr med op til 5000 kr.

Personer, som ønsker at komme i betragtning til et af disse kurser, bedes fremsende en motiveret ansøgning på maks. ½ side til bestyrelsen (Jane.Dahl.Andersen@rsyd.dk).

Prioriteringen af støtte vurderes efter relevans for ansøger. Såfremt DKS modtager flere ansøgninger om kursusdeltagelse end selskabet tilbyder at sponsere, vil bestyrelsen prioritere yngre personers deltagelse, ansøgere bedes derfor påføre alder i ansøgningen. Ansøgningsfrist til DKS: se det enkelte kursus. 

Ved opnået støtte, skal der fra ansøger fremsendes en beskrivelse af udbyttet af kurset, som vil blive offentliggjort på DKS hjemmeside. DKS refunderer udgifter ved fremsendelse af regnskab og bilag til bestyrelsens kassér(Kent.Soee@rsyd.dk).

“Osteoporosis and other metabolic bone diseases”, Oxford 6-8 April 2020, Merton College, Oxford, UK (læs mere: https://boneresearchsociety.org/meeting/brsosteo2020)

Motiveret ansøgning sendes til bestyrelsen senest 10/01 2020. (kursus målrettet klinikere indenfor kalkområdet)

“ECTS Ph.d. Training Course”, opslag afventes. se https://ectsoc.org/education/phd-training/ (kursus målrettet Ph.d. studerende indenfor kalk-området)

Leave a Reply