Legaterne svarende til Early Fee à ca. 269 EURO til ECTS 2021 d. 7-11.5.2021 – Digital Congress.

Personer, som ønsker at komme i betragtning til dette, bedes fremsende en motiveret ansøgning på maks. ½ side til bestyrelsen (Jane.Dahl.Andersen@rsyd.dk) senest d. 31.1.2021.

Prioriteringen af støtte vurderes efter relevans for ansøger og såfremt vi modtager flere ansøgninger om kongresdeltagelse end selskabet tilbyder at sponsere, vil bestyrelsen prioritere yngre personers deltagelse, hvorfor ansøgere bedes anføre alder i ansøgningen.

Ved opnået støtte, skal der fra ansøger fremsendes en beskrivelse af udbyttet af kurset, som vil blive offentliggjort på DKS hjemmeside. DKS refunderer udgifter ved fremsendelse af regnskab og bilag til bestyrelsen kasserer kent.soee@rsyd.dk.

Leave a Reply