DKS uddeler igen i år 2 legater (svarende til ECTS medlemspris) à 450€ til 2022 ECTS PhD training Course, 4-7 Juli , Valbonne, Nice.
Personer, som ønsker at komme i betragtning til dette, bedes fremsende en motiveret ansøgning på maks. ½ side, inkl. DKS medlemsnummer, til bestyrelsen (Jane.Dahl.Andersen@rsyd.dk) senest d.15.5.2022. Prioriteringen af støtte vurderes efter relevans for ansøger og såfremt vi modtager flere ansøgninger om kongresdeltagelse end selskabet tilbyder at sponsere, vil bestyrelsen prioritere personer med laveste akademiske alder, hvorfor ansøgere bedes anføre dette i ansøgningen. Ved opnået støtte, skal der fra ansøger fremsendes en beskrivelse af udbyttet af kurset, som vil blive offentliggjort på DKS hjemmeside. DKS refunderer udgifter ved fremsendelse af regnskab og bilag til bestyrelsen kasserer kent.soee@rsyd.dk.

Leave a Reply