DKS uddeler 2 legater à 5000 kr. til deltagelse ved ECTS kongressen i Helsinki, 7-10.5.2022.

De medlemmer af DKS, der ønsker at komme i betragtning til dette, bedes fremsende en motiveret ansøgning på maks. ½ side til bestyrelsen (Jane.Dahl.Andersen@rsyd.dk) samt oplyse DKS medlemsnummer, senest d. 15.3.2022.

Prioriteringen af støtte vurderes efter relevans for ansøger og såfremt vi modtager flere ansøgninger om kongresdeltagelse end selskabet tilbyder at sponsere, vil bestyrelsen prioritere yngste akademiske alders deltagelse, hvorfor ansøgere bedes anføre information herom i ansøgningen.

Ved opnået støtte, skal der fra ansøger fremsendes en beskrivelse af udbyttet af kongressen, som vil blive offentliggjort på DKS hjemmeside.

DKS refunderer udgifter ved fremsendelse af regnskab og bilag til bestyrelsen kasserer kent.soee@rsyd.dk.

Leave a Reply