DKS uddeler 2 legater à 5000 kr. til deltagelse ved ISBM 2022, som afholdes i Odense 10-13.7.2022.

Medlemmer af Dansk Knogleselskab, har mulighed for at ansøge og bedes fremsende motiveret ansøgning på ½ side til bestyrelsen (Jane.Dahl.Andersen@rsyd.dk) samt oplyse DKS medlemsnummer, senest d. 1.4.2022.

Prioriteringen af støtte vurderes efter relevans for ansøger og såfremt vi modtager flere ansøgninger om kongresdeltagelse end selskabet tilbyder at sponsere, vil bestyrelsen prioritere yngste akademiske alders deltagelse, hvorfor ansøgere bedes anføre information herom i ansøgningen.

Ved opnået støtte, skal der fra ansøger fremsendes en beskrivelse af udbyttet af kongressen, som vil blive offentliggjort på DKS hjemmeside.

DKS refunderer udgifter ved fremsendelse af regnskab og bilag til bestyrelsen kasserer kent.soee@rsyd.dk.

Leave a Reply