Dansk knogle selskab har deltaget i Styrelsen for patientsikkerheds arbejde med at udarbejde en national anbefaling om forebyggelse af osteonekrose i kæben relateret til behandling med bisfosfonater, via DES og formand Pernille Hermann. Da vejledningen har været meget langtid undervejs startede Pernille i arbejdsgrupperne den gang hun var formand for DKMS som det hed den gang. 

Vejledningen er myntet mod patienter og tandlæger, men indeholder megen god info for knoglelæger også. 

Der beskrives nu 3 risiko niveauer, og osteoporose behandling findes i den gruppe som beskrives som lav risiko. 

Hele vejledningen kan læses her

One Comment

  • Siv Lajlev siger:

    Osteoporosepatienter betragtes ikke som lavrisiko patienter hvis de har modtaget behandling over 4 år…. Så havner de i denne vejledning i mellemgruppen….

Leave a Reply