Dansk Knoglemedicinsk Selskab (DKMS) støtter i 2019 medlemmers deltagelse i kursusaktivitet, herunder nedenfor nævnte. DKMS støtter udgifter til transport, ophold og kursusgebyr med op til 5000 kr. 

Personer, som ønsker at komme i betragtning til et af kurserne, bedes fremsende en motiveret ansøgning på maks. ½ side til bestyrelsen (mail: janniehald@gmail.com). Prioriteringen af støtte vurderes efter relevans for ansøger. Såfremt DKMS modtager flere ansøgninger om kursusdeltagelse end selskabet tilbyder at sponsere, vil bestyrelsen prioritere yngre personers deltagelse, ansøgere bedes påføre alder i ansøgningen. Ansøgningsfrist til DKMS: se det enkelte kursus. Ved opnået støtte refunderer DKMS udgifter ved fremsendelse af regnskab og bilag til bestyrelsen.

“Osteoporosis and other metabolic bone diseases”, Oxford 26-28/3 2018 (læs mere: https://boneresearchsociety.org/meeting/brsosteo2019/) Motiveret ansøgning sendes til bestyrelsen senest 08/01 2019. (kursus målrettet klinikere indenfor kalkområdet)

Ønsker du at søge om kursus støtte, kan du sende din ansøgning til Lars.Folkestad1@rsyd.dk

Leave a Reply